Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Πρόχειρος Διαγωνισμός για τo έργο: «Τυπογραφικές Εργασίες του ΝΠΙΔ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ»

Πρόχειρος Διαγωνισμός σε Ευρώ για τo έργο: «Τυπογραφικές Εργασίες του ΝΠΙΔ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ της προγραμματισμένης θεατρικής περιόδου Οκτώβριος 2015 - Μάιος 2016, προϋπολογισθέντος ποσού 42.000 ευρώ, πλέον φπα»

Έχοντας υπ’ όψιν:

1.      Τις διατάξεις του Ν. 2273/1994 (ΦΕΚ Α’ 233) και του Π.Δ. 118/1997  (ΦΕΚ Α’ 106).

2.      Τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την ΟΔΗΓΙΑ 2005/75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης/11/2005.

3.      Τις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64) και 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), όπως εκάστοτε ισχύουν.

4.      Την Υ.Α. 35130/739/2010 του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 1291).

5.      Την από 18-9-2015 απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, η οποία ελήφθη δυνάμει και σε εκτέλεση του από 1-9-2015 Αποσπάσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου που ελήφθη κατά τη 18η συνεδρίαση του  με την οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση του έργου «ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 – ΜΑΪΟΣ 2016».


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

1.Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για το έργο «Τυπογραφικές Εργασίες του ΝΠΙΔ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ της προγραμματισμένης θεατρικής περιόδου Οκτώβριος 2015 – Μάιος 2016», η δαπάνη του οποίου θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Θεάτρου.

Ο διαγωνισμός (αποσφράγιση των προσφορών) θα γίνει δημόσια στις 20/10/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 στα γραφεία διοίκησης του Εθνικού Θεάτρου, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 22-24, από την Πενταμελή  Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού δύνανται να παρίστανται οι συμμετέχοντες και οι νομίμως εξουσιοδοτηθέντες αντιπρόσωποί τους στα ανωτέρω γραφεία, όπου θα βρίσκεται η αρμόδια Επιτροπή.

2.Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με αντικείμενο απασχόλησης και σημαντική εμπειρία σε έργα παρόμοια με το προκηρυσσόμενο, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία (3) χρόνια.

β) Συμπράξεις Φυσικών ή Νομικών Προσώπων που υποβάλουν από κοινού Εκδήλωση Ενδιαφέροντος. Τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που συμμετέχουν στη Σύμπραξη πρέπει αποδεδειγμένα να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, τουλάχιστον 3 έτη, να προσφέρουν υπηρεσίες όπως οι ανωτέρω ζητούμενες και να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Προκήρυξη.

Ολόκληρη η
προκήρυξη και αναλυτικές λεπτομέρειες για τους συμπληρωματικούς όρους, τις τιμές, την διάρκεια και τις τεχνικές προδιαγραφές, στο συνημμένο έγγραφο που βρίσκεται πάνω δεξιά στην οθόνη (Downloads).Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100