Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για το έργο της Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων-εξοπλισμού) του Εθνικού Θεάτρου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ 6ΒΝΝ469ΗΓΥ-Κ8Ρ
                                                                                  ΑΘΗΝΑ 8/12/2015    
Αριθ. Πρωτ.: 3025/340-94

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (93.480,00) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το έργο της Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων-εξοπλισμού) του Εθνικού Θεάτρου και Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης αυτού έναντι τρίτων.

Διάρκεια του έργου: ένας (1) χρόνος, με ημερομηνία έναρξης την επομένη της έγγραφης προς το διαγωνιζόμενο αναγγελίας του αποτελέσματος κατακύρωσης του διαγωνισμού.
Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-5288274, φαξ: 210 5234016

Αντικείμενο του έργου:
Α)  ΗΠαροχή  Υπηρεσιών Ασφάλισης των περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων – εξοπλισμού)  των  παρακάτω ακινήτων ευθύνης του Εθνικού Θεάτρου:
- Κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου αριθ. 20
- Κτίριο ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ. 48, Αθήνα
- Κτίριο στέγασης των Διοικητικών υπηρεσιών, επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42
- Κτίριο Δραματικής Σχολής, επί της οδού Πειραιώς αριθ. 35, Ομόνοια
-Κτίριο επί της οδού Αχνιαδών αριθ. 24 (περιοχή Ρούφ)
- Κτίριο «ΣΧΟΛΕΙΟΝ – ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑ»  επί της οδού Πειραιώς αριθ. 52, Μοσχάτο
-Κτίριο στον Ασπρόπυργο Αττικής (Περιοχή Νεόκτιστα) Και
Β) Η Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης του Εθνικού Θεάτρου έναντι τρίτων, για το κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ, επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 22-24 και για το κτίριο ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ. 48.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών
Τόπος: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα.
Χρόνος: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 04 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 14.00π.μ.
Τρόπος υποβολής:
α) Προσκόμιση στο Εθνικό Θέατρο
β) Αποστολή της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη από το αρμόδιο πρόσωπο, μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στο Φορέα έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

Αποσφράγιση των προσφορών
Την Τρίτη 05 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12.30π.μ. στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα

Δικαίωμα συμμετοχής
Α) Τα νομικά πρόσωπα, που ασκούν νομίμως επιχείρηση ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα, β) ενώσεις ασφαλιστικών εταιριών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιριών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και δ) αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης.

Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς των προσφορών   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
Στο γραφείο του πρωτοκόλλου, Σατωβριάνδου 42, 10437 Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210 5288277, φαξ 210 5234016.

Εγγυητικές επιστολές
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι χιλίων οκτακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.869,60), με χρόνο ισχύος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μπορείτε να "κατεβάσετε" αναλυτικά τνη προκήρυξη από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας.


Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100