Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Ορθή Επανάληψη Προκήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο της φύλαξης των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου

ΑΔΑ 6952469ΗΓΥ-ΕΑΘ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
ΑΘΗΝΑ  8/12/2015     
Αριθ. Πρωτ.: 3023/340-92
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΤΟ Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης εκατόν ογδόντα οκτώχιλιάδων εκατόν ενενήντα ευρώ (188.190,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την επιλογή αναδόχου του έργου της φύλαξης των κτιρίων του Εθνικού Θεάτρου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διάρκεια του έργου: ένας (1) χρόνος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Αναθέτουσα Αρχή:
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210-5288274, φαξ: 210 5234016

Αντικείμενο του έργου:
Η ανάθεση του έργου της φύλαξης των παρακάτω κτιρίων ευθύνης του Εθνικού Θεάτρου:

-  Κτίριο ΤΣΙΛΛΕΡ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου και Κουμουνδούρου αριθ. 20:
24ωρη φύλαξη για όλες τις ημέρες του έτους (ανεξαρτήτως αργιών),
- Κτίριο ΣΧΟΛΕΙΟΝ – ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΑΠΑ επί της οδού Πειραιώς αριθ. 52, Μοσχάτο:
24ωρη φύλαξη για όλες τις ημέρες του έτους (ανεξαρτήτως αργιών),
- Υπόλοιπες κτιριακές εγκαταστάσεις του Εθνικού Θεάτρου:
- Κτίριο ΡΕΞ επί της οδού Πανεπιστημίου αριθ. 48-Αθήνα,
- Ταμεία Εθνικού Θεάτρου, οδός Αγίου Κων/νου και Μενάνδρου-Αθήνα,
- Κτίριο στέγασης των Διοικητικών υπηρεσιών, επί της οδού Σατωβριάνδου αριθ. 42,
- Κτίριο Δραματικής Σχολής, επί της οδού Πειραιώς αριθ. 35-Ομόνοια, φύλαξη ανά ημέρα και ώρα.

Τόπος, χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

Τόπος: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα.
Χρόνος: Η προθεσμία υποβολής των προσφορών εκπνέει την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 14.00π.μ.

Τρόπος υποβολής:
α) Προσκόμιση στο Εθνικό Θέατρο
β) Αποστολή της προσφοράς, η οποία θα πρέπει να περιέλθει και να παραληφθεί, με απόδειξη από το αρμόδιο πρόσωπο, μέχρι την ημέρα και ώρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, αλλά δεν έφθασε στο Φορέα έγκαιρα, δεν θα ληφθεί υπόψη.

Αποσφράγιση των προσφορών
Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 12.30π.μ. στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437 Αθήνα

Δικαίωμα συμμετοχής
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139/1997) και Κοινοπραξίες – Συμπράξεις - Ενώσεις μέλη των οποίων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του παρόντος άρθρου.

Εναλλακτικές προσφορές
Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Ισχύς των προσφορών   
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για τέσσερις (4) μήνες, προθεσμία που αρχίζει από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Παραλαβή των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού

Στο γραφείο του πρωτοκόλλου, Σατωβριάνδου 42, 10437 Αθήνα, 2ος όροφος, τηλ. 210 5288277, φαξ 210 5234016.

Εγγυητικές επιστολές
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού, από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι τριών χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών (3.763,80), με χρόνο ισχύος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Μπορείτε να "κατεβάσετε" αναλυτικά τνη προκήρυξη από το πάνω δεξιά μέρος της οθόνης σας.

Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100