Tickets Menu ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ NATIONAL THEATER OF GREECE

Διευκρινίσεις επί του διαγωνισμού ασφάλισης κτιρίων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.EΘ: 1254/340-19, ΑΔΑ: 722Ω469ΗΓΥ-ΑΒΠ, ΚΗΜΔΗΣ: 17PROC006225085 2017-05-23)
------------------------
Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 15, υπό τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», και στην περ. 15.2 στην περίπτωση  μη έκδοσης του υπό στοιχεία “v” Πιστοποιητικού Περιθωρίου Φερεγγυότητας και του υπό στοιχεία “vi”  Πιστοποιητικού Καλύψεως Τεχνικών Αποθεμάτων, θα προσκομίζεται από τον προσωρινό ανάδοχο Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δικηγόρο, στην οποία θα δηλώνεται ότι:
Τα ως άνω πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την Εποπτεύουσα Αρχή και ότι
Η εταιρεία - προσωρινός ανάδοχος διατηρεί συνεχώς επαρκές διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας, ανάλογο προς το σύνολο των δραστηριοτήτων της καθώς επίσης και τα απαιτούμενα Τεχνικά Αποθέματα ανά κλάδο.

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑ

 

Παραστάσεις στο Εθνικό

Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, 10437, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: 210 5288100