Εθνικό ΘέατροΕθνικό Θέατρο

Όροι Διαγωνισμού: «Για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου»

27.3.2018

1.Το Εθνικό Θέατρο ΝΠΙΔ, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 22 – 24, και εκπροσωπείται νόμιμα, καλούμενη εφεξής ως «Διοργανώτρια Εταιρεία», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) και συγκεκριμένα μέσω χρήσης φόρμας της Google και της σελίδας της στο Facebook https://www.facebook.com/EthnikoTheatro/, τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «Διαγωνισμός για την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου», καλούμενος εφεξής «Διαγωνισμός». 

2. Στο Διαγωνισμό αυτό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδος άνω των 18 ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, οι σύζυγοι, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό απαιτείται ο κάθε συμμετέχων:
•    Να συμπληρώσει τα απαιτούμενα για την συμμετοχή στοιχεία που εμπεριέχονται στην ηλεκτρονική φόρμα... 
•    Να απαντήσει σωστά τις 5 ερωτήσεις που δίνονται στην συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα και να μαζέψει 50 βαθμούς.
•    Να υποβάλει την συμμετοχή του ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην φόρμα αυτή.

4. Οι συμμετέχοντες θα αριθμούνται από το 1 με αύξοντα αριθμό κατά χρονολογική σειρά υποβολής της φόρμας συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να έχουν περισσότερες από μία (1) συμμετοχές.

5. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 27-3-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 μ.μ. μέχρι την 28-3-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ.

6. Μετά από ηλεκτρονική κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28-3-2018, θα αναδειχθούν οι έξι (6) Νικητές του Διαγωνισμού. Τα δώρα που θα κερδίσουν οι έξι (6) νικητές είναι: Οι τρεις (3) πρώτοι που θα προκύψουν από την κλήρωση από μία (1) διπλή πρόσκληση της παράστασης «Ψηλά από τη Γέφυρα» που παρουσιάζεται στην Κεντρική Σκηνή το Σάββατο 31/3/2018 και ο τέταρτος, πέμπτος και έκτος (4,5,6,) από μία (1) διπλή πρόσκληση της παράστασης «Το Παιχνίδι της Σφαγής» που παρουσιάζεται στο Θέατρο Rex Σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» επίσης για το Σάββατο 31/3/2018. Για την κλήρωση των νικητών και των επιλαχόντων θα χρησιμοποιηθεί το παγκοσμίως γνωστό και αξιόπιστο ηλεκτρονικό πρόγραμμα τυχαίας επιλογής http://www.random.org/.

7. Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 28-3-2018 στις 18:00 το απόγευμα από τον λογαριασμό της Διοργανώτριας Εταιρείας στο Facebook (https://www.facebook.com/EthnikoTheatro/) και την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας (http://www.n-t.gr/) την ίδια ημέρα και ώρα. Οι νικητές, θα πρέπει να αποστείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αποδοχής του δώρου τους στο contest@n-t.gr στο οποίο θα συμπεριλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, τα στοιχεία του προφίλ τους στο Facebook εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την σχετική ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στα προαναφερόμενα μέσα, δηλαδή μέχρι την Πέμπτη 29-3-2018 στις 18:00. 

8. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού δεν αποδεχθεί για οιονδήποτε λόγο το Δώρο του ή δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία του με το θέατρο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την σχετική ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών στα προαναφερόμενα μέσα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου και το Δώρο ακυρώνεται οριστικά.

9. Τα δώρα του Διαγωνισμού είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα. Οι νικητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών τους στοιχείων. 

10. Οι νικητές για την παράσταση «Ψηλά από τη Γέφυρα» θα παραλάβουν το δώρο τους την προκαθορισμένη ώρα πριν την έναρξη της παράστασης, δηλαδή το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 19:30 από το ταμείο του Κτιρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, ενώ οι νικητές της παράστασης «Το Παιχνίδι της Σφαγής» θα παραλάβουν το δώρο τους την προκαθορισμένη ώρα πριν την έναρξη της παράστασης, δηλαδή το Σάββατο 31 Μαρτίου στις 19:30 από το ταμείο του Εθνικού Θεάτρου στο Θέατρο Rex, Πανεπιστημίου 48. Κατά την παραλαβή του δώρου οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν στην/στον εκπρόσωπο του Εθνικού Θεάτρου κάθε έγγραφο (π.χ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, βιβλιάριο υγείας κλπ) για την ταυτοποίηση των στοιχείων τους.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εφόσον τα στοιχεία που δόθηκαν από τον συμμετέχοντα είναι ελλιπή, ανακριβή ή ψευδή.

12. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον εν λόγω Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού είτε οποιαδήποτε αποζημίωση.

13. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού καθώς και να τροποποιήσει τα Δώρα, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει τον Διαγωνισμό προβαίνοντας όμως στην σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com/EthnikoTheatro/. Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές για σοβαρό λόγο με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που οι απαντήσεις ή τα σχόλιά τους προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας, των καλλιτεχνών ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κλπ. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

14. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λογότυπα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των απαντήσεων που υποβάλουν οι συμμετέχοντες. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο ενώπιον οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων από τους συμμετέχοντες ή οποιοδήποτε τρίτο και η Διοργανώτρια Εταιρεία θα αποσύρει οποιαδήποτε συμμετοχή που αποδεδειγμένα παραβιάζει αυτά.

15. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Facebook και τους όρους χρήσης φορμών της Google και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Εταιρείας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή τεχνικό λόγο προκύψει στο Facebook, την φόρμα της Google και την ιστοσελίδα της Διοργανώτριας Εταιρείας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της συμμετοχής τους.

16. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δια της συμμετοχής τους παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του με κάθε τρόπο όπως π.χ. μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Το Εθνικό Θέατρο – Διοργανώτρια Εταιρεία – δηλώνει και εγγυάται ότι τα στοιχεία (προσωπικά δεδομένα) των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα ληφθούν υπόψη από τη Διοργανώτρια Εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού (κλήρωση – ανάδειξη νικητών – προσφορά δώρου) αλλά και για μελλοντική ενημέρωση τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις παραστάσεις και δράσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας.

17. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεσμεύεται ότι δεν θα παραχωρήσει τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων σε τρίτους. 

18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας. Οποιοσδήποτε δε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής των δώρων, μπορεί να ακυρωθεί, σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις

19. Οι παρόντες όροι συμμετοχής στο Διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα http://www.n-t.gr/. Ο Διαγωνισμός δεν χρηματοδοτείται και δεν διοργανώνεται ή υποστηρίζεται από το Facebook και την Google. Το Facebook και η Google δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων για το Διαγωνισμό ούτε το Εθνικό Θέατρο φέρει ουδεμία ευθύνη έναντι της Facebook και της Google για τον παρόντα διαγωνισμό.

20. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από τον Διαγωνισμό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια Αθηνών.

21. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους παρακαλούμε μην προβείτε στην συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό.

Καλή επιτυχία!

Τελευταία ενημέρωση: 28/03/2018

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.

Cookies