Εθνικό ΘέατροΕθνικό Θέατρο

Κατάθεση σκηνοθετικών προτάσεων και σύγχρονων ελληνικών θεατρικών έργων για τις ανάγκες σχεδιασμού του καλλιτεχνικού προγραμματισμού της θεατρικής περιόδου 2023-24.

Υποβολή  προτάσεων από Παρασκευή 8 Απριλίου έως και Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022.

Όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν είτε τη σκηνοθετική τους πρόταση, είτε το θεατρικό έργο τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Ή ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Όλες οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν τα στοιχεία επικοινωνίας στην πρώτη σελίδα, ως εξής: Επώνυμο, Όνομα, Τίτλος πρότασης/έργου και συγγραφέα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και ημερομηνία υποβολής.

 

Απαιτούμενο περιεχόμενο
 

Για υποβολή σκηνοθετικής πρότασηςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν μόνο μία (1) πρόταση. Θα πρέπει να επισυνάψουν τα παρακάτω αρχεία μορφής word ή pdf σε ένα mail. Στο θέμα να αναγράφεται η φράση «Σκηνοθετική πρόταση προς το Εθνικό Θέατρο 2023-24».

 • Τίτλος και περιγραφή της πρότασης και του περιεχομένου της (μέχρι 400 λέξεις).    
 • Το βιογραφικό του προτείνοντος και τα βιογραφικά συντελεστών (εάν η πρόταση συνδέεται με συγκεκριμένους συνεργάτες).
 • Το κείμενο του έργου εφ’ όσον πρόκειται για καινούριο θεατρικό έργο ή νέα μετάφραση. Σε περίπτωση που η πρόταση συνδέεται με άλλου είδους πρωτογενές υλικό (π.χ. μυθιστόρημα, ποίηση, μαρτυρίες), πρέπει να συνυποβάλλεται το σχετικό υλικό και η διασκευή του ή αντιπροσωπευτικό δείγμα της.
   

Προαιρετικά οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ενδεικτικό οπτικοακουστικό υλικό από προηγούμενες σκηνοθεσίες ή συνεργασίες τους. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα links παρακαλούμε να επισυνάπτονται όλα σε ένα αρχείο στο ίδιο mail.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όσοι νέοι σκηνοθέτες έχουν καταθέσει προτάσεις στο πρωτόκολλο για τη θεατρική περίοδο 2022-23, έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν νέα πρόταση.


 

Για υποβολή σύγχρονου ελληνικού θεατρικού έργου: Οι ενδιαφερόμενοι συγγραφείς μπορούν να καταθέσουν μόνο ένα (1) θεατρικό έργο. Θα πρέπει να επισυνάψουν τα παρακάτω αρχεία μορφής word ή pdf σε ένα mail. Στο θέμα να αναγράφεται η φράση «Υποβολή σύγχρονου ελληνικού θεατρικού έργου προς το Εθνικό Θέατρο».

 • Το βιογραφικό του συγγραφέα
 • Σύνοψη του θεατρικού έργου
 • Το κείμενο του θεατρικού έργου

 

 

Όλα τα απαιτούμενα αρχεία πρέπει να επισυναφθούν σε ένα mail και να κατατεθούν έως και τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dramadept@n-t.gr

Όλες οι έγκυρα κατατεθειμένες προτάσεις λαμβάνουν ηλεκτρονικά αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνονται αποδεκτές μέσω e-mail στη διεύθυνση dramadept@n-t.gr  ή στα τηλέφωνα του τμήματος δραματολογίου: 210 5288174, 2103820525.

 

Επικοινωνία

Δρ. Ειρήνη Μουντράκη
Υπεύθυνη Δραματολογίου, Αρχείου, Βιβλιοθήκης & Διεθνών Σχέσεων
dramadept@n-t.gr / Τηλ. 2105288174

Γεωργία Πολυχρονίδου
Βιβλιοθήκη, Πρωτόκολλο κατάθεσης προτάσεων
library@n-t.gr / Τηλ. 2103820525

 

________________________________________________________________

Σημειώσεις:

 • Κάθε καλλιτέχνης ή συγγραφέας μπορεί να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
 • Το υλικό που υποβάλλεται δεν επιστρέφεται.
 • Το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται ότι δεν θα διανείμει ή κοινοποιήσει το υλικό της πρότασης προς οιονδήποτε τρίτο.
 •  Η υποβολή των προτάσεων δεν θεωρείται  δεσμευτική για το Εθνικό Θέατρο.
 • Το Εθνικό Θέατρο θα ενημερώσει για την αποδοχή ή μη της πρότασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αλλά δεν υποχρεούται σε κανενός είδους κριτική αξιολόγηση των προτάσεων.

 

 

Περαιτέρω, το Εθνικό Θέατρο στο πλαίσιο νομίμου υποχρέωσής του για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σάς γνωστοποιεί τα παρακάτω.


Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Το Εθνικό Θέατρο θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εθνικού Θεάτρου, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.n-t.gr. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία (Στοιχεία επικοινωνίας, Δημογραφικά στοιχεία, Βιογραφικό Σημείωμα κλπ.), είναι αυτά που απαιτούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του ΓΚΠΔ όπως αυτοί περιγράφονται παράγραφό 1 του Άρθρου 6 στην παράγραφο 2 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 γνωστός και ως GDPR), αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή επεξεργασία αυτών.

Τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που συλλέγονται, διατηρούνται στο Εθνικό Θέατρο για δύο (2) έτη (ή περισσότερο εάν αυτό προκύπτει από τη συνεργασία σας με το Εθνικό Θέατρο) και έπειτα καταστρέφονται με εγκεκριμένες διαδικασίες καταστροφής (καταστροφέας εγγράφων ή ανακύκλωση για έντυπα δεδομένα και μη αναστρέψιμη διαγραφή για ηλεκτρονικά δεδομένα, καθώς και σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής).

Το Εθνικό Θέατρο έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων τον κ. Ανδρέα Ροδάκο και ως αναπληρωτή του τον κ. Κωνσταντίνο Θεοδωρόπουλο, στους οποίους μπορείτε να απευθυνθείτε, μέσω της ηλεκτρονικής ταχυδρομικής διεύθυνσης dpo@n-t.gr, ή του τηλεφώνου 210 5288100 για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (Πρόσβαση/ Διόρθωση/ Διαγραφή/ Φορητότητα/ Περιορισμός Επεξεργασίας/ Αντίταξη στην Επεξεργασία), όπως αυτά προβλέπονται στο Άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Εθνικού Θεάτρου. Για την άσκηση του δικαιώματος υποβολής καταγγελίας, αρμόδια εποπτική αρχή αποτελεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τελευταία ενημέρωση: 06/04/2022

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.

Cookies